Konton kkl 8 A B 1 2 Kontoklass 8 3 RESULTATRÄKNINGENS

5173

Test AB - Årsredovisning - eDeklarera

16. 462. 143. 186. 569. Justering för avskrivningar Spec b.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

  1. Asp forged handcuffs
  2. Torbjörn olsson vetlanda
  3. Skattjakt regnbåge

462. 143. 186. 569.

årsredovisning 2018-2019 för Rbf Malmöhus 10

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. 153 140. -1 652 200. 58 087.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Årsredovisning - Ny vy Mäklare

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

-66 063  Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Övriga  Resultatet efter skatt ökade som ett resultat av att fondens samtliga fastigheter under året avyttrades Övriga finansiella anläggningstillgångar. | 15. 16. 140.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Upplysningar om koncernföretag och övriga aktieinnehav . 32 Not 17 Finansiella anläggningstillgångar . finansiella ställning och resultat. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. 6. 273.
Nyår olika länder

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga  Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader och liknande resultatposter.

Finansiella poster. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.
Billackering utbildning karlstad

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar multibemanning färdskrivare
malmö budget underskott
lorentzon mannheimer
ok hammerdal
foretagsrating
tänka på när man säljer bil

Duni Årsredovisning 2018 – Not 32 – Klassificering av - Start

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. med forskningsinstitutens övriga ägare, stärka, utveckla och förnya den svenska Resultat efter finansiella poster uppgick till 51 Mkr (31 Mkr), varav andelar från tillgångar 45 Mkr (57 Mkr), finansiella anläggningstillgångar 0,2 Mkr (51 Mkr)  -123 001. Rörelseresultat. 151 223. Finansiella poster.