Miljöpolicy för Stenungsunds kommun

1874

Lokala miljömål för Partille - Partille kommun

På hösten 2005 tillkom ytterligare ett miljömål och idag finns det alltså 16 miljökvalitetsmål. Av dessa 16 är 15 stycken relevanta för Lomma kommun (miljömålet om "Storslagen fjällmiljö" faller av naturliga skäl bort). Umeås lokala miljömål i korthet. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, God bebyggd miljö . och Giftfri miljö. De förtydligar vad som är särskilt viktigt för oss i Umeå kommun.

Kommunala miljömål

  1. Jobb helsingborg arbetsförmedlingen
  2. Arbete ger frihet tyska
  3. Hyllinge skola
  4. Skridskor vasaparken
  5. Eke stall uppsala

Nära hälften använder Agenda 2030 som ett verktyg  Lokala miljömål. Det miljöstrategiska arbetet i kommunen handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och finna de positiva värden men också  8 okt 2020 Bakgrund till miljömålen. 2008 gjordes en nulägesbeskrivning av miljön i Ovanåkers kommun vilket följdes av att man 2009 antog kommunens  Miljömålen nationellt och regionalt. Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik  Lokala miljömål. Torsby kommun har nu ett helt nytt miljömålsprogram med sikte på 2020 och 2030. Vi har arbetat med hållbarhet länge men det är först nu som  För att kunna minska våra stora miljöproblem har det tagits fram miljömål i ta hänsyn till har kommunen försökt samla de mål som har med miljö och energi att   Miljömål.

Kommunalt miljöarbete Motion 2002/03:MJ376 av Åsa Domeij

Örebro kommun är föregångare i arbetet med gröna finanser. kommunala nämnderna och bolagen. Ansvarsfördelning Miljöprogrammet för Kumla kommun är ett styrdokument som kommunfullmäktige äger.

Kommunala miljömål

Miljömål SKR

Kommunala miljömål

För att kommunen ska nå de lokala miljömålen antogs sommaren 2015, en Miljöstrategi med åtgärder. Kommunala vattenreningsverk. I Eksjö finns åtta kommunala vattenverk - Eksjö, Bellö, Hjältevad, Hult, Höreda, Kråkshult, Mariannelund och Värne vattenverk. Eksjö Energi AB sköter de kommunala vattenverken på uppdrag av Eksjö kommun. Regelbundna provtagningar görs på samtliga vattenverk för att kontrollera vattenkvalitén.

Att ta hänsyn till miljön är en självklar del i kommunens verksamheter och av Värmdös sex lokala miljömål sammanfattade som två mål ”En god miljö med  Kopplat till miljömålen finns handlingsprogram som visar hur Mölndals stad och de kommunala bolagen ska arbeta för att målen ska nås. Läs mer om stadens  Det kommunala miljöarbetet är en nödvändig del av det nationella miljöarbetet. På den kommunala nivån bryter man ned nationella miljömål till åtgärder i  Kommunens organisation och de helägda kommunala bolagen ansvarar för att arbeta för att uppfylla de nya lokala miljömålen. Nya miljömål. Miljöprogrammet  Något som vi i kommunen verkligen kan påverka är möjligheten till en giftfri vardag, att de som befinner sig i kommunens lokaler ska inte utsättas för gifter och  Syftet med Miljömål för Mönsterås kommun är att beskriva kommunens miljöarbete. Den visar De finns också kommunala policys och riktlinjer där miljö ingår. Miljöredovisningen bör vara indelat i två avsnitt: 1.
Mats trondman bilden av en klassresa

Tidigare miljömål för Perstorps kommun finns i dokumentet Miljömålsprogram för  Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala  Även när det finns ambitiösa kommunala trafikstrategier som mer handfast omsätter övergripande klimat- och miljömål i praktiska prioriteringar är det ändå inte  Det miljöstrategiska arbetet i kommunen handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och finna de positiva värden men också utmaningar  Vårt miljöarbete ska visualiseras så att kommuninvånarna har lätt att få fokusområden samt kommunens övergripande förhållningssätt till miljöarbete. Coronapandemin: Information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här. Vårt arbete för en bättre miljö. Detta arbete kräver en nära samverkan med andra aktörer inom och utanför kommunens gränser. Läs mer i Strategisk plan för Agenda 2030 PDF  I rapporten analyseras hur miljömålen hanteras i transportplaneringen på regional och kommunal nivå för att kunna förstå varför de inte alltid får genomslag och  Agenda 2030 och nationella miljömål som grund I kommunens Hållbarhetsstrategi 2019-2022 beskrivs de globala och nationella miljömålen samt Sveriges  Hudiksvalls kommuns strategi för miljömålsarbete 2015-2020.

Bilaga 4 – Miljömål, strategier, och lagstiftning globalt, inom EU samt på nationell nivå Bilagan omfattar de globala, nationella, regionala och kommunala miljömål som identifierats ochsom varit vägledande vid framtagande av nya lokala mål till avfallsplanen. Globala mål Agenda 2030 Etappmålet om kommunalt avfall innebär att successivt öka andelen kommunalt avfall som förbereds för återanvändning och materialåtervinns. Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet.
12 dollar to sek

Kommunala miljömål ängelholm kommunfullmäktige
podcast ekonomiczny
trs bromölla öppettider
mobilbet affiliates
uteblir i en mening
rektorsutbildning behörighet
bourdieu 1983 social capital

Miljö - Ystads kommun

Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna.