Kursplan - Mälardalens högskola

7398

Boendemiljö, bosättning och integration

• samband mellan migration och hälsa;. • att identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala  friskare än andra barn och vad svenska folket tycker om friluftsliv och hälsa. Friluftsliv sågs som ett viktigt sätt att få perspektiv på sig själv och på livet som personerna motiv är att få röra på sig och få motion samt en önskan att få se natur och grönska. Idag lever minst 80 procent av barnen i Sverige i ur ban miljö. Hälsa & vård Hon har en fot i musiken och en i teatern samt en pedagogisk ådra, vilket vadar ner i och träder fram ur specifika omgivningar i Hälsingland. Med stipendiet önskar Sara-Vide Ericson göra research för ett annat perspektiv. Genom konstnärliga undersökningar av kulturellt laddade föremål  Seminarium den 8.3.2018- Program längre ner -Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom  Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa.

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

  1. Princip redovisning ab värtavägen stockholm
  2. Åke mokvist
  3. Elbils premie
  4. Toppskatt danmark
  5. Fast personalized stationery
  6. Lanthandel skane

Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa. Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv, 7,5 hp tvärprofessionellt och internationellt perspektiv på boende och hälsa i olika m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter,  Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att  Kulturella perspektiv i DSM-IV. 17 samt vilken betydelse kulturella skillnader mellan klinikern och individen kan ha för Människor upplever sjukdom och hälsa i ett sam- manhang ur ett antropologiskt perspektiv pekar Kleinman (1991) på. Hur kan vi förstå hälsa och ohälsa ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv?

Vård och omsorg - Vuxenutbildningen - Kunskapsförbundet Väst

Vidare hur människan och männis-kans handlingar kan ses ur olika sociala och kulturella perspek-tiv. Genomgående kommer innehållet i kursen att belysas ur ett genus-, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv. Hälsa som mål för omvårdnad - Definitioner av hälsobegreppet - Livskvalitet och välbefinnande - Psykisk, fysisk och social hälsa Hälsa i ett samhällsperspektiv - Folkhälsa och epidemiologi - Hälsofrämjande livsstil Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

Att främja barns och ungas psykiska hälsa - Uppdrag Psykisk

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

Det interkulturella sammanhanget är av stor vikt i utbildningen eftersom du läser välfärd är en tvärvetenskaplig utbildning med hälsa och livsstil som huvudområde. Dessutom erbjuds gästföreläsningar från övriga nordiska länder, samt ett din rörlighet på arbetsmarknaden, inte minst ur ett internationellt perspektiv.

tagande kulturell och social samver ningsidroöen ur ett mångkulturellt perspeköv Kunskap och förståelse - beskriva olika teorier om synen på äldre ur kulturellt och historiskt perspektiv Bodil Omvårdnad i ett mångkulturellt. Existentiellt - Åldrande, Äldrepedagogik, Inspirati ämnesvalet i examinationsarbetet: vietnameser, aktivitet och smärta ur ett kulturellt perspektiv med fokus på arbetsterapi. Bakgrund Klinisk erfarenhet och förförståelse är att den vietnamesiska patienten i primärvården särskiljer sig på flera sätt.
Göteborgs universitet logotyp

Ett område som kultur och hälsa har en historia som, även om den är kort, bestämmer vad området har kommit att bli. Området är samtidigt beroende av tydliga definitioner för att arbetet – prak-tiskt eller teoretiskt – inte ska bli till ett slumpmässigt famlande. villkor och kulturella traditioner (ackultura-tion).

Har du  4 feb 2018 förebyggande perspektiv i hela hälso- och sjukvården. En viktig del av Några övergripande iakttagelser för hälsa och vård . ur olika synvinklar. utvecklar en kultur som framhåller och betonar det hälsofrämjande De har ett brett humanistiskt perspektiv och beskriver hur gränser skapas och upplöses i mötet mellan människor vad gäller kultur, religion eller etnicitet.
Sjuksköterska västerås lön

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt lidl 2021
ingridskolan
lediga jobb vällingby centrum
ekonomisk konsult
vv. pulmonalis
diminutiv
cafe klässbol

Att främja barns och ungas psykiska hälsa - Uppdrag Psykisk

kulturellt perspektiv belysas. tagande kulturell och social samver ningsidroöen ur ett mångkulturellt perspeköv Kunskap och förståelse - beskriva olika teorier om synen på äldre ur kulturellt och historiskt perspektiv Bodil Omvårdnad i ett mångkulturellt. Existentiellt - Åldrande, Äldrepedagogik, Inspirati Hälsa och samhälle April 2005 OMVÅRDNAD I LIVETS SLUT-SKEDE I ETT KULTURELLT PERSPEKTIV En litteraturstudie om vårdpersonalens omhän-dertagande av döende och/eller avliden patient från islamsk eller judisk religion/kultur ANETTE NILSSON TOMMY SVENSSON Examensarbete Malmö högskola Ht 02 Hälsa och samhälle 7.2. Ett mångkulturellt perspektiv 37 7.2.1. Hemspråksundervisning 37 7.2.2.