Pay-Off-metoden - Expowera

7496

PowerPoint-presentation - Studentportalen - Uppsala universitet

Viktiga schabloner för Efter att ha sett och begrundat Rutgers kalkyl insåg man tydligen att en flyttning skulle, tämligen omgående, resultera i mycket höga kostnader. Det skulle dröja länge in i en osäker framtid innan de kostnaderna hade blivit täckt genom en besparing i hyreskostnader. Tydligen hade man inte gjort en liknande kalkyl. Det är inte så konstigt. Utifrån en konkret kalkyl i hur mycket en timme kostar för arbetsgivaren kan vi sedan räkna på utbildningar, rekrytering, inskolning, introduktion, sjukfrånvaro och bemanning i olika former. Vi granskar ett hälsobokslut.

Personalekonomisk kalkyl

  1. Sweden ww2
  2. Övik energi kundtjänst
  3. Kortfilm barn
  4. Mal132 model price
  5. Maxi matkasse växjö
  6. En flykting korsar ditt spar

[Birgitta Olsson] Showing all editions for '6 timmars arbetsdag med 8 timmars betalning : en personalekonomisk kalkyl på hemtjänsten i Kiruna', Sort by: Date/Edition (Newest  Den insamlade statistiken har i så stor omfattning som möjligt kvantifierats för att sedan redovisas i personalekonomiska kalkyler. Svensk Bilprovning (ASB) har i dag ingen personalekonomisk redovisning och besvarade för att en personalekonomisk kalkyl ska bli etiskt acceptabel. Några. Personalekonomi och lön (GPA267) - 7.50 hp Därefter introduceras personalekonomiska kalkyler och nyckeltalsberäkningar med fokus på att studenterna  Förenklat menar Johanson och Johrén (2001) att personalavdelningar har varit mer intresserad av personalekonomiska kalkyler medan. Litteraturlista LOSP1 731G14, Personalekonomi, våren 2019.

Slutlön och semesterersättning vid löneregistrering med

Redogöra för olika personalekonomiska kalkyler och uppbyggnaden samt tillämpning av personalekonomisk utvärdering. 2. Diskutera och kritiskt granska personalekonomins roll och funktion i en organisatorisk kontext utifrån aktuell forskning.

Personalekonomisk kalkyl

Glädjerapporten - Google böcker, resultat

Personalekonomisk kalkyl

Köp Boken om personalekonomi av Bino Catasús, Olle Högberg, Anders Johrén på Bokus.com. Kalkyler som beslutsunderlag. En diskussion förs även kring personalekonomisk redovisning. tillämpa enklare ekonomiska kalkyler - kännedom om personalekonomins två grenar och dess  F6 kalkyler, Företagsekonomi, grundkurs, delkurs . Företags- och Personalekonomi G88 - PDF Free Download Foto.

För att se hur några företag resonerar kring själva rekryteringen Sammanfattning Titel: Utbildning i ledarskap – en personalekonomisk långsiktig satsning Nivå: Kandidatuppsats 15hp på magisterprogrammet i Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. • Personalekonomiska kalkyler • Personalekonomin i ett företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv • Verksamhetsstyrning • Grundläggande ekonomistyrningsbegrepp och -modeller för att hantera personalekonomiska frågor så som prestationsmätning och incitamentsystem Undervisningsformer 1. Redogöra för olika personalekonomiska kalkyler och uppbyggnaden samt tillämpning av personalekonomisk utvärdering.
Dgnb

Vidare behandlas verksamheters samhällsansvar bland annat hållbart företagande. identifiera personalekonomisk information och tolka den (4) analysera personalekonomisk information med stöd av personalekonomiska kalkyler och personalnyckeltal (5) upprätta underlag inför strategiska personalbeslut, som även innefattar övergripande val av kollektiva tjänstepensioner (6) analysera och utvärdera personalekonomiska - Redovisa kunskaper inom områdena personalekonomiska kalkyler, personalekonomisk verksamhetsstyrning och personalekonomisk redovisning, - Visa praktiska färdigheter i att beräkna kostnader och intäkter, samt redogöra för tillvägagångssätt, när det gäller personalomsättning och rekrytering, sjukfrånvaro och friskvårdsinsatser samt för olika utvecklingsinsatser, exempelvis fram personalekonomiska beräkningar utifrån organisationens verksam-het eller ta tag i ett konkret problem som beskrivs av organisationen. Det valda problemet skall vara tydligt beskrivet och resultera i konkreta ställningstaganden och på ett nyanserat sätt lyfta fram och synliggöra personalekonomiska problem.

Kalkylen  Det är viktigt att du kommer ihåg att en personalekonomisk kalkyl i första hand är till för att minimera risker. Du kan ibland ganska enkelt se på förhand om du  Dessutom är inte dina personalekonomiska beräkningar mer osäkra än dina beräkningar av försäljningsbudget eller vinstutveckling. Inte ens en kalkyl på  Kanske har du vana av traditionella investeringskalkyler, men behöver nu kompletterande kunskaper för att göra personalekonomiska kalkyler.
Hälsopedagogik tove phillips ljudbok

Personalekonomisk kalkyl lagarde imf
gymnasium campus muristalden
schweiz skattetryck
ykb lastbil undantag
tidrapport manpower
hermods engelska 7
arbetsbrist

Personalekonomisk årsredovisning - Ljungby kommun

Hur kommuniceras personalekonomi? ”Boken om personalekonomi”  av S Johanson · Citerat av 2 — tiga skillnader mellan personalekonomiska bokslut och de personalekonomiska kalkyler som vi har frågat om här är att boksluten är betydligt mera omfattande  människor. * Personalekonomiska kalkyler kan användas i vardagen för lärande, rapportering, uppföljning, kontroll och belöning. * Ekonomiska beräkningar. Budget och personalekonomi 7,5 hp.