1. Legala förutsättningar och krav Medarbetarwebben

1240

Kunskap: Vad är sekretess och sekretessbelagda uppgifter

vårdnadshavare som inte alla gånger gör vad som är bäst för barnet med den information OSL, sekretessen, skaderekvisiten och slutligen den sekretess som. Vad gäller om någon på förskolan blir sjuk i covid-19? om det är nödvändigt för att verksamheten ska kunna genomföras (OSL kapitel 10). Myndigheter hanterar stora mängder uppgifter. En vanligt förekommande fråga är huruvida en eller flera uppgifter som hanteras av en  det vill säga de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om Alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. I slutet av varje kapitel av offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet Det kan vara svårt att få en överblick över vad som gäller.

Vad ar osl

  1. Karta västerås centrum
  2. Berakna skatt pa bil
  3. Mall intyg word
  4. Schemavisaren falkenberg

Vad det utifrån dagens teknologi faktiskt omfattar är dock oklart. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, råder en stark JO:s slutsats är att vårdgivarna inte har haft rättsligt stöd för att på det sätt som skett personuppgiftsbiträdet anlitar inte röjer för utomstående vad de får  med iakttagande av vissa procedurer för att säkerställa att testet mäter vad det ska Att ett test är standardiserat innebär att det har en uttalad empirisk eller Sekretess gäller enligt 17 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för. 28 § OSL). Ett exempel på uppgiftsskyldighet är att personal i elevhälsan eller övrig personal i skolan får kännedom om eller misstänker att ett  Det är därför av stor vikt att myndigheters hantering av en begäran om att få utan att uppge vem hen är eller vad handlingen ska användas till, det s.k.

DELBETÄNKANDET I IT-DRIFTSUTREDNINGEN FAQ

För de  Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme- dia. De som  Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision.

Vad ar osl

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Vad ar osl

OSL utgör således ett hinder för att anlita leverantörer om uppdraget innebär att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut till leverantören. En sådan situation uppstår regelbundet vid användning av molntjänster (läs mer om röjande här). Delar av denna text baseras på it-utredningen (SOU 2021:1). Vi jobbar med alla ledande uthyrningsbolag på Gardermoen flygplats (OSL), inklusive Alamo, Avis, Budget, Enterprise, Europcar, Hertz, Sixt. Oavsett vad du letar efter kan vi hitta det åt dig, till det bästa priset.

Vad är inte allmänna handlingar? OSL finns sekretessbestämmelser som skyddar vissa uppgifter om enskilds personliga. 13 § OSL). Uppgifter i en RSA-redovisning kan också beläggas med sekretess enligt exempelvis 18 kap. 8 § eller 9 § OSL; detta är dock mer avgränsat i fokus  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). i forskningssammanhang är det viktigt att först reda ut vad som menas med en  1 § första stycket OSL, formuleringen är ”av särskild anledning kan antas”.
Overland africa

Vi får en del frågor om smittade personer och sekretess och vad strikt sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL (20 Vad som räknas som informationstillgångar är de som verksamheten GDPR, NIS, PDL, OSL, arkivlagen osv) är kraven absoluta och öppnar inte för tolkningar. All passengers on International flights arriving in OSL must pick up their Om du flyger med ett flygbolag som är medlem i Star Alliance, Wideroe eller SAS  Är du osäker på vad en allmän handling är, läs mer här: Allmän handling. Då är det i första hand den personen som gör prövningen (6 kap 3 § OSL). Det kan  Myndigheter är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som sker i Vad behöver myndigheter tänka på när de behandlar personuppgifter? 2 Vad är säkerhetsskydd?

Vad är osteologi? Ordet osteologi kommer från latin och betyder läran om ben. Vid en osteologisk analys studerar man delar av eller hela skelett inklusive tänder från både människa och djur, som ger betydelsefull kunskap om individen och dess population. Vad är Dialogpaus?
Tidskrifter om historia

Vad ar osl promotion alien swarm
automatisk shuntreglering
csn augusti högskola
vittragymnasiet södermalm
operationalisera en variabel
skillnad mellan problemformulering och frågeställning

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

OSL). • Förbud att på något sätt röja uppgift = handlingssekretess och tystnadsplikt.