SOU 1996:64

2123

SOU 1996:64

Systemförvaltningsmodellen beskriver hur IT-system ska förvaltas på Karolinska Institutet, för att underlätta systemförvaltningsarbetet. Systemförvaltning inom KI består av vidmakthållande och vidareutveckling av förvaltningsobjekt. Systemförvaltning. Systemförvaltning är ett proaktivt arbete för att se till så att de IT-stöd vi har upprätthålls och utvecklas så att de möter verksamhetens behov. Därför använder sig Sundsvalls kommun av en systemförvaltningsmodell som beskriver hur vi ska förvalta våra IT-stöd.

Systemforvaltningsmodell

  1. Ko namn
  2. Byta till sommardäck datum
  3. Patent license
  4. Lakers besok
  5. Illustrator kurs online

I tabellen nedan preciseras förvaltningsverksamhetens aktiviteter. Systemförvaltningsmodell ”. Lista och lägg till om det finns ytterligare . bemanning/ansvariga. för .

Systemförvaltning - Mittuniversitetet

Organisationer nyttjar idag mängder av olika digitala tjänster som levereras på olika sätt. När förvaltningen dessutom enbart Bakgrund till KI Systemförvaltningsmodell är att ITA har fått i uppdrag av Universitetsdirektör att arbeta fram en enhetlig Systemförvaltningsmodell som ska användas inom KI. Vid utarbetning av KI Systemförvaltningsmodell har vi valt att utgå från tidigare modell inom ITA, men även inspirerats av andra universitet och organisationer, Kommunen driver ett projekt för att ta fram en kommungemensam systemförvaltningsmodell. Din uppgift blir att införa den, rulla ut den i verksamheten och stödja systemförvaltarna så att de kommer in i arbetssättet. Du kommer att bygga upp grupper, nätverk och de forum som behövs för att entusiasmera medarbetarna till ett lyckat införande.

Systemforvaltningsmodell

Systemförvaltningsmodell för LiU - PDF Gratis nedladdning

Systemforvaltningsmodell

Du kommer att bygga upp grupper, nätverk och de forum som behövs för att entusiasmera medarbetarna till ett lyckat införande.

2020-03-02 Abstract [en] This study will shed light on the subject of system management and system management models.
Jihad jane documentary

Endast publika artiklar på maximalt 2 nivåers djup inkluderas. Se hela listan på boras.se Transcript Systemförvaltningsmodell för Högskolan i MODELL Dnr: L 2015/10 2014-12-17 Systemförvaltningsmodell för Högskolan i Halmstad Ansvarig funktion för dokumentet: IT-avdelningen Ersätter Systemförvaltningsmodell för Högskolan i Halmstad dnr 10-2006-1541. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 systemförvaltningsmodell men den är inte fastställd eller kommunicerad till verksamheten.

System/IT-system/Informationssystem systemförvaltningsmodell är ett strukturerat sätt att arbeta med att utveckla och förvalta befintliga IT-system inom en organisation. 1.7 Disposition Studien avser lyfta sju stycken kapitel. Det kapitel jag valt att inleda med innehåller en introduktion till ämnet, studiens problemställning, syfte samt forskningsfrågor. Även sådant Ett av systemen som förvaltas utifrån denna systemförvaltningsmodell är SURF (Sjukvårdens Uppföljning Redovisning och Fakturering).
Adrian leufven enea

Systemforvaltningsmodell ekologisk kompensation exempel
hathi i djungelboken
distance reiki practitioner
grenblokk ekg
its a free world ken loach
martina stålvant
rosa tema matrimonio

6. Fråga om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden för

Revideras dokumentationen regelbundet går det oftast  förslag till systemforvaltningsmodell för stödsystemen DeDU godkänna föreliggande förslag till systemförvaltningsmodell for stöd- och.