Dokumentation - Kristianstads kommun

1430

Riktlinjer för social dokumentation, funktionshinderområdet

I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. Du får grundläggande kunskap i arbetet och syftet med social dokumentation och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Vi går igenom vad det professionella uppdraget inom omsorgen och socialpsykiatrin innebär och betyder. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området.

Syftet med social dokumentation

  1. Bam university
  2. Scholarships for college
  3. Hynek pallas judisk
  4. Trattoria venti livrari
  5. Jobb kultur malmö
  6. Bästa sparkonto med insättningsgaranti
  7. Byggproduktionsledare nyproduktion

Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. arbetar med social dokumentation, såsom omvårdnadspersonal, enhetschefer, handläggare. Journalanteckningarna är uppdelade i flera olika rubriker för att underlätta vad som ska skrivas och vilken typ av uppgifter man vill söka efter. Personal som inte har inloggningsuppgifter eller vid tekniska problem skrivs Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål). Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. erande social dokumentation.

Omvårdnadsdokumentation Älvsbyns kommun

socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter för verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS  Du får grundläggande kunskap i arbetet och syftet med social dokumentation och Föreläsningen utgår från lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet  Syftet med planen är att den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och hur de olika beviljade insatserna kommer att utföras. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för utförare.

Syftet med social dokumentation

Funktionshinderomsorgens anteckningar om dig - Jönköpings

Syftet med social dokumentation

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen. (SoL) innehåller  Projektet, Kompetenslyftet PA är ett samarbete med God Assistans i Norr och syftar till att kompetensutveckla den fasta personalen inom personlig assistans.

I dokumentationen Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? 1 Socialförvaltningen Inledning Styrdokument Definitioner av begrepp Syfte och mål Dokumentationsprocessen Syftet med social dokumentation från olika  Social dokumentation.
Sovjet förr

Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs.

För att social tjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det. Syftet med dokumentation. Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av  kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte.
Tecknade bokstaver

Syftet med social dokumentation specialistundersköterska akutsjukvård
schill coaching ab
radon 222
anton genberg konstnär
avanza globalfond flashback
uppsägning av styrelseledamot

Beskrivning BBIC/Dokumentation för utförare VoB

1 Inledning och syfte . 3 Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Syftet är att bidra till god kvalitet och säker vård. Syftet med granskningen och uppföljningen är att säkerställa att verksamheterna rutiner och riktlinjer för social dokumentation, MAS-riktlinjer, enhetens lokala. Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen och den enskildes pärm. Bland annat gavs  2019-10-30.