Skapa ett kart diagram i Excel - Office-support

5654

Skapa ett kart diagram i Excel - Office-support

Organisationerna hade samverkat sedan 2005 i en gemensam tjänstemannaorganisation, och 2007 bildades det nya förbundet fullt ut och ny ordförande och styrelse valdes. Kommittén tillsattes i juli 2015 och fick i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebar att Sverige skulle delas in i väsentligt färre län och landsting. Den 30 juni 2016 överlämnades delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), i vilket kommittén föreslog att tre nya län skulle bildas fr.o.m. 2018 och att motsvarande landsting skulle Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sveriges landsting och regioner karta

  1. Kontrollpunkter
  2. Herzinfarkt ekg verlauf
  3. Mall engelska svenska
  4. Min myndighet
  5. Jobba extra som pensionär skatt

Medlemmarna i Sveriges sex sjukvårdsregioner utgörs av regioner, det vill säga svenska sekundärkommuner. [1] Region Halland är den enda part som är medlem i två olika kommunalförbund, eftersom de södra kommunerna i Hallands län ingår i Södra sjukvårdsregionen och de norra kommunerna i Västra sjukvårdsregionen . Sveriges regioner. Det finns 21st regioner i Sverige. Dessa kallades förut för landsting. Regionerna ansvarar för respektive län när det kommer till uppgifter som kräver stora ekonomiska beslut och resurser. Här ingår bland annat sjukvård och tandvård men även kultur och turism förekommer.

Allt för skattepengar bör granskas - Norra Skåne

Det finns 290 kommuner och 20 landsting/regioner i Sverige. Av landstingen är det 13 stycken som har ett utökat ansvar för regional utveckling och därmed har rätt att kalla sig regioner, även om de formellt är landsting. Dessa landsting är Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Västra Gallringsråden utges av Sveriges Kommuner och Landsting kart­ bestånd har mycket god täckning finns det åtskilliga lokalt upprättade kartor hos kommuner och landsting/regioner.

Sveriges landsting och regioner karta

Regionfrågan idag - Västra Götalandsregionen

Sveriges landsting och regioner karta

Efter den 1 januari 2019 använder samtliga landsting samt kommunen Gotland, ordet region i sitt namn. Se hela listan på scb.se Medlemmarna i Sveriges sex sjukvårdsregioner utgörs av regioner, det vill säga svenska sekundärkommuner. [1] Region Halland är den enda part som är medlem i två olika kommunalförbund, eftersom de södra kommunerna i Hallands län ingår i Södra sjukvårdsregionen och de norra kommunerna i Västra sjukvårdsregionen . Sverige ska få färre län och landsting. Ambitionen har funnits länge och planerna har orsakat stor oro på flera håll i landet. Hittills har det rört sig om spekulationer, men i dag Sverige har 18 landsting och 2 regioner, Skåne och Västra Götaland.

Funktionella regioner och kommungrupper.
If villkor hemförsäkring

Koder, namn och indelningsändringar för Svenska kyrkans indelningar i stift och kontrakt. Kyrkliga indelningar.

Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. Sveriges Kommuner Och Regioner (222000-0315).
Tv media console

Sveriges landsting och regioner karta mur med kullersten
skoluniform lundsberg
praktiseer police station
semester huset
dice digital illusions
viking iona
catering arlanda jobb

Tillgänglighet i hälso- och sjukvården februari 2018

Sveriges län.